ប្រទេស ក្រិច

កម្មវិធីទទួលបានសិទ្ធិស្នាក់នៅតាមរយ:ការវិនិយោគនៅក្រិច

សារ:ប្រយោជន៍៖

• តាមរយ:ការវិនិយោគនៅប្រទេសក្រិច លោកអ្នកអាចក្លាយជាអ្នកមានសិទ្ទិរស់នៅ គ្រប់បណ្តាប្រទេសនៅសហភាពអឺរ៉ុប

• ដំណើរការឆាប់រហ័ស។ សម្រាប់ អ្នកដាក់ពាក្យដែលទទួលបានជោគជ័យ ប័ណ្ណ GIRP នឹងអាចចេញបានក្នុងរយ:ពេល 6 ខែ គិតពីពេលដាក់ពាក្យ

• មិនមានតម្រូវការភាសា ការអប់រំ ការស្នាក់នៅ ឫបទពិសោធន៍ការងារ

• មានជម្រើសវិនិយោគដែលអាចបត់បែនបាន

• មានសិទ្ធិរស់នៅពេញលេញ នៅប្រទេសក្រិច សម្រាប់ទាំងអ្នកដាក់ពាក្យ ប្តី/ប្រពន្ធ កូនអាយុក្រោម 21 ឆ្នាំ និងឳពុកម្តាយរបស់ទាំងវិនិយោគិន និង ប្តី/ប្រពន្ធ

• កូនៗអាចទទួលបានការអប់រំដោយមិនគិតថ្លៃ

• ប័ណ្ណ GIRP នេះមានប្រសិទ្ធិភាពរយ:ពេល 5 ឆ្នាំ និងអាចពន្យារថ្មីបាន 5 ឆ្នាំបន្ថែម ទៀត បើសិននៅរក្សាទុកការវិនិយោគ។

ការវិនិយោគ៖

• ការវិនិយោគទឹកប្រាក់ចំនួន €250,000 ជាអប្បបរមា ទៅក្នុងអចលនទ្រព្យ

• អចលនទ្រព្យអាចរក្សាទុកជាលក្ខណ: Freehold ឫ Leasehold

• អចលនទ្រព្យអាចជាប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម ឫ សម្រាប់ស្នាក់នៅ

• ការវិនិយោគអាចធ្វើជាលក្ខណ:ទោល ឫ ដាក់រួម ឲ្យតែអ្នកដាក់ពាក្យធ្វើការវិនិយោគ យ៉ាងតិច €250,000

• ការដាក់ជួលត្រូវមានរយ:ពេល 10 ឆ្នាំ ជាអប្បបរមា ដោយត្រូវបង់ប្រាក់មុនអប្បបរមា ចំនួន €250,000

• ការវិនិយោគអាចធ្វើដោយផ្ទាល់ ឫ តាមរយ:ក្រុមហ៊ុន

• ការវិនិយោគអាចធ្វើឡើងនៅជាលក្ខណ:ប្រភេទអចលនទ្រព្យទោល ឫ ច្រើន ឲ្យតែ តម្លៃសរុបបញ្ជូលគ្នានៃអចលនទ្រព្យនោះមានតម្លៃ €250,000

• ប្រភេទអចលនទ្រព្យជាប់មាត់សមុទ្រច្រើនបែបដែលមានគុណភាពខ្ពស់ មានផ្តល់ជូន នៅតំបន់ដ៏ស្រស់ស្អាតដូចជា Chania Santorini និង Paros។

គុណប្រយោជន៍នៃការរស់នៅប្រទេសក្រិច៖

• អាចធ្វើដំណើរដោយសេរីក្នុងបណ្តាប្រទេសនៅតំបន់ Schengen

• ដើមកំណើតនៃអារ្យធម៌លោកខាងលិច

• ជាតំបន់ដែលមានជាតិបំពុលតិចជាងគេបំផុតលើពិភពលោក

• ទិដ្ឋភាពសមុទ្រមេឌីទេរ៉ាណេ និងឆ្នេរខ្សាច់ដ៏ស្រស់ស្អាត

• គុណភាពជីវិតរស់នៅប្រសើរជាងគេ។

តម្រូវការ៖

• អ្នកដាក់ពាក្យត្រូវតែជាជនជាតិមិនមែនអឺរ៉ុប

• អ្នកដាក់ពាក្យត្រូវមានអាយុលើសពី 18 ឆ្នាំ និងមានសុខភាពល្អ

• ធ្វើការវិនិយោគអចលនទ្រព្យមានគុណភាព

• ការវិនិយោគត្រូវរក្សាទុកក្នុងអំឡុងរយ:ពេលប័ណ្ណស្នាក់នៅដែលតម្រូវ

• ភស្តុតាងបង្ហាញថាអ្នកដាក់ពាក្យមិនមានប្រវត្តិឧក្រិដ្ឋណាមួយ។

ដំណើរការ៖

• ត្រូវធ្វើដំណើរទៅ ប្រទេសក្រិច ដើម្បីបើកគណនីធនាគារក្នុងស្រុក ជ្រើសរើសអចលនទ្រព្យ និងបង់ប្រាក់កក់អចលនទ្រព្យ

• ផ្ញើរទឹកប្រាក់ សម្រាប់ការទិញអចលនទ្រព្យ និងកម្រៃពាក្យស្នើសុំ ទៅគណនីធនាគារនៅក្រិច

• បញ្ជប់ការទិញអចលនទ្រព្យ និងស្នើសុំថ្ងៃដាក់ពាក្យ

• នៅថ្ងៃណាត់ជួប ត្រូវធ្វើការដាក់ពាក្យស្នើសុំ និងឯកសារពាក់ព័ន្ធ លិខិតពិនិត្យសុខភាព និងឯកសារកិច្ចសន្យានៃការវិនិយោគដែលមានគុណភាព

• ការអនុម័ត អាចនឹងទទួលបាន នៅរវាង 2 ខែ

• បន្ទាប់ពីការអនុម័តរួច អ្នកដាក់ពាក្យត្រូវមានទិដ្ឋាការចូល និងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសក្រិច សម្រាប់ការចេញប័ណ្ណ GIRP

• សមាជិកគ្រួសារមានជម្រើសធ្វើដំណើរទៅប្រទេសក្រិច នៅពេលក្រោយ ដើម្បីទទួលបាន ប័ណ្ណរបស់ពួកគេ។