គម្រោង SIX SENSES LA SAGESSE GRENADA

កម្មវិធីទទួលបានសញ្ជាតិតាមរយ:ការវិនិយោគ (CIP)

សារ:ប្រយោជន៍៖

• មានលក្ខណ:សម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កម្មវិធីទទួលបានសញ្ជាតិ

• កូនដែលមានអាយុក្រោម 30 ឆ្នាំ កូនដែលកើតរវាង 2 ខែ ក្នុងពេលទទួលបាន សញ្ជាតិ ព្រមទាំងឳពុកម្តាយ និងជីដូនជីតា គឺអាចដាក់បញ្ជូលក្នុងកម្មវិធីបាន

• បងប្អូនបង្កើតរបស់អ្នកដាក់ពាក្យបង្គោល និង ប្តី/ប្រពន្ធដែលមិនទាន់រៀបការ និងគ្មានកូន ក៏អាចដាក់បញ្ជូលក្នុងពាក្យសុំបានដែរ

• មិនមានតម្រូវការស្នាក់នៅ

• មិនមានតម្រូវឲ្យធ្វើដំណើរទៅហ្គ្រីណាដា ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការឯកសារទេ

• មិនមានការសម្ភាសន៍ ឫតម្រូវឲ្យមានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រង ឫអប់រំនោះទេ

• មិនមានតម្រូវការភាសា

• អាចធ្វើដំណើរដោយគ្មានទិដ្ឋាការ ទៅជាង 130 ប្រទេស រួមមាន តំបន់ Schengen ប្រទេសចិន រុស្សី ហុងកុង ចក្រភពអង់គ្លេស សិង្ហបុរី ជាដើម។

អត្ថប្រយោជន៍នៃកម្មវិធី៖

• ទទួលបានសញ្ជាតិពេញមួយជីវិត ព្រមជាមួយនឹងអ្នកក្នុងបន្ទុក ដោយមិនមាន កំណត់ចំនួន

• មិនមានតម្រូវការពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ ចំណូលពីការវិនិយោគ ទ្រព្យសម្បត្តិ និង មរតក

• ប្រទេស ហ្គ្រីណាដា អនុញ្ញាតឲ្យមានសញ្ជាតិពីរ

• មានលទ្ធភាពក្នុងការរស់នៅ ធ្វើការ និងរស់នៅបណ្តាប្រទេសដែលជាសមាជិក របស់សហគមន៍ការីបៀន

• មានរបបពន្ធដារយ៉ាងអំណោយផលសម្រាប់អាជីវកម្ម/មុខជំនួញ

• រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុក គិតជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

• មានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ និងមានម៉ាកយីហោដែល បានទទួលស្គាល់ជាលក្ខណ:ពិភពលោក

• ទទួលបានការស្នាក់នៅរយ:ពេល 7 ថ្ងៃ ដោយមិនគិតថ្លៃ នៅរមណីយដ្ឋានសណ្ឋាគារ Park Hyatt St. Kitts និង Kempinski Dominica ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ក្នុងអំឡុងពេល សាងសង់ និង ទទួលបានការស្នាក់នៅរយ:ពេល 7 ថ្ងៃ ដោយមិនគិតថ្លៃ ជារៀង រាល់ឆ្នាំ នៅឯសណ្ឋាគារ Six Sense La Sagesse បន្ទាប់មក ក្នុងអំឡុងពេល រក្សាការវិនិយោគ។

ការវិនិយោគក្នុងគម្រោង Six Sense La Sagesse ៖

• សណ្ឋាគារលំដាប់ខ្ពស់ ថ្នាក់ផ្កាយប្រាំ

• វិនិយោគិនអាចធ្វើការទិញភាគហ៊ុនកម្មសិទ្ធិនៃ សណ្ឋាគារ Six Sense La Sagesse Grenada

• ការវិនិយោគចាប់ផ្តើមក្នុងចំនួន USD 220,000

• ការសាងសង់សណ្ឋាគារនេះ គ្រោងនឹងចាប់ផ្តើម នៅអំឡុងពាក់កណ្តាលឆ្នាំ ២០២០

• ទីតាំងមានសក្តានុពល និងងាយស្រួល។

តម្រូវការ៖

• មិនមានប្រវត្តិឧក្រិដ្ឋកម្ម

• មានសុខភាពល្អ

• ធ្វើការវិនិយោគទៅក្នុងអចលនទ្រព្យដែលមានគុណភាព ដែលតម្រូវឲ្យរក្សាទុក ចំនួន 5 ឆ្នាំ ជាអប្បបរមា

• ធ្វើការដាក់ពាក្យតាមរយ:ភ្នាក់ងារដែលមានការទទួលស្គាល់។

សុវត្ថិភាពលើការវិនិយោគនេះ៖

• គឺជាគម្រោងដែលមានការជ្រោមជ្រែងពីរដ្ឋាភិបាល ដែលឧបត្ថម្ភគាំទ្រ និងអនុម័តដោយ កម្មវិធីទទួលបានសញ្ជាតិតាមរយ:ការវិនិយោគ

• ការវិនិយោគដើមទុនអាចបានមកវិញ បន្ទាប់ពី 5 ឆ្នាំ

• មិនមានកម្រៃសេវា ឫកម្រៃលើការថែទាំជាបន្តបន្ទាប់ទេ

• ប្រាក់ចំណេញជាសក្តានុពល ប្រហែល 2-5% ក្នុងមួយឆ្នាំ ចាប់ពីពេលចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការសណ្ឋាគារ ដែលអាចនឹងបង់ជូនជាដុល្លារអាមេរិក

• ប្រាក់កម្រៃចុះបញ្ជីភាគហ៊ុនចំនួន 5% ត្រូវបានលុបចោលដោយរដ្ឋាភិបាលហ្គ្រីណាដាទៅលើ គម្រោងជាក់លាក់ណាមួយ។

ដំណើរការ (3-4 ខែ)៖

• បំពេញទម្រង់បែបបទកក់ប្រាក់ និងរក្សាទុក

• បំពេញគ្រប់ទម្រង់ពាក្យស្នើសុំ ការបង់ប្រាក់ថ្លៃប្រឹក្សាផ្លូវច្បាប់ និងការត្រួតពិនិត្យលក្ខណ:សម្បត្តិ ក៏ដូចជាថ្លៃសេវារដ្ឋាភិបាល

• នៅពេលបានការអនុម័ត ត្រូវបង់ចំនួនទឹកប្រាក់វិនិយោគដែលនៅសល់ ថ្លៃលិខិតឆ្លងដែន និងថ្លៃសេវារដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀត

• បន្ទាប់មក វិនិយោគិននឹងទទួលបានវិញ្ញាបនប័ត្រសញ្ជាតិ។